Gói 100 Proxyv6

300,000 đ
1 tháng
  • Xác thực IP hoặc user pass
  • Quý khách được chọn định dạng ip port hoặc ip:port:user:pass

Speedtest 500Mbps
Không giới hạn băng thông
Hỗ trợ socks5 hoặc http

Gói 500 Proxyv6

1,000,000 đ
1 tháng
  • Xác thực IP hoặc user pass
  • Quý khách được chọn định dạng ip port hoặc ip:port:user:pass

Speedtest 500Mbps
Không giới hạn băng thông
Hỗ trợ socks5 hoặc http

Gói 1000 Proxyv6

1,500,000 đ
1 tháng
  • Xác thực IP hoặc user pass
  • Quý khách được chọn định dạng ip port hoặc ip:port:user:pass

Speedtest 500Mbps
Không giới hạn băng thông
Hỗ trợ socks5 hoặc http