ClOUD HOST#1

75,000 đ
1 tháng
 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Databases 25
 • Website 10

ClOUD HOST#2

150,000 đ
1 tháng
 • Dung lượng 20 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Databases 40
 • Website 32

ClOUD HOST#3

360,000 đ
1 tháng
 • Dung lượng 70 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Databases Không giới hạn
 • Website 50

PLESK 1

12,500 đ
1 tháng